Createx

Createx Textile Heritage Inspiring Creatives – Zaprojektowaliśmy katalog do międzynarodowego projektu którego liderem jest Fondazione Museo del Tessuto w Prato a partnerem min. ASP w Łodzi. Głównymi celami tego programu są: promocja europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł m. in. poprzez zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych.