The World Bank „Aging”

Odpowiadamy za realizację projektów graficznych raportów, zaproszeń i materiałów konferencyjnych dla tej elitarnej instytucji.
Naszym dziełem było logo konferencji AGING, która dobyła się w roku 2014 w Monachium. Najlepsi specjaliści z zakresu bankowości, finansów i obrotu walutami korzystali z, przygotowanych praz nas, materiałów promocyjnych i pomocniczych.